Portfolio > the "Kicks on Canvas"

Double Trouble
Double Trouble
acrylic & glitter on canvas
12 x 12, 12 x 12
2017